Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 501 вопросов и 6 445 155 ответов!

Коли магнітне поле змінюється, виникає ... а) електричне поле; б) зміна магнітного поля; в) вихрове електричне поле;

5-9 класс

г)від'ємних електричних зарядів.

AlmasErmekov99 01 янв. 2014 г., 3:03:59 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ТТолинkа
01 янв. 2014 г., 3:38:54 (7 лет назад)

Коли магнітне поле зменюється виникає вихрове електричне поле!Відповідь В!!!!

Ответить

Другие вопросы из категории

1)Заполните пропуски:

1,5 км=...м
2859г=.... кг
45 мин=.... с= ..... ч
12 800 см= ... дм = ... м =.... км
0,28 т = ... кг= ... г
0,75 ч = ... мн = ... с.

2) Цена делания шкалы прибора - ....

Какова средняя скорость лыжника, прошедшего путь 20 км за 3 часа.

А) 5 км/ч
Б) 18,5 м/с
В) 5 м/с
Г) 1,85 м/с
Выберите правильный ответ.

Читайте также

як змінюється освітленість при віддаленні поверхні від джерела світла?

а)не змінюється
б)збільшується
в)зменшується
г)спочатку збільшуеться потім зменшується

1 Виберіть правильне твердження. Варіант 1 Для напівпровідників... Варіант

2Для металів...

А) опір не залежить від температури

Б) опір зростає при збільшенні тем­ператури

В) опір зменшуєть­ся при збільшен­ні температури

Г) опір при 0 °С зникає

2. Як зміниться маса речовини, яка осідає на електроді, якщо

Варіант 1 Варіант 2

збільшити силу струму через електроліт зменшити в 4 рази тривалість процесу

в 4 рази? електролізу?

А) Збільшиться в 4 рази

Б) Зменшиться в 4 рази

В) Не зміниться

Г) Збільшиться в 2 рази

3. Використовуючи таблицю Д. І. Менделєєва, визначте кількість протонів та нейтронів у ядрі

Варіант 1 Варіант 2

фосфору.

хлору.

А) Протонів -нейтронів -

-18,

17

Б) Протонів — нейтронів -

-16, -15

В) Протонів -нейтронів -

-15, -16

Г) Протонів -нейтронів -

-17,

-18

4. Яка речовина утворюється при а-розпаді

Варіант 1 Варіант 2

83Ві209 90Ті232

А) Полоній

Б) Уран

В) Радій

Г) Талій

5. Який із вказаних ізотопів має більшу активність? Порівняйте, користуючись табличними даними

Варіант 1 Варіант 2

1) період напіврозпаду заліза (59)— 1) період напіврозпаду натру (24) — 45 діб; 15,4 години;

2) період напіврозпаду йоду (131) — 8 діб. 2) період напіврозпаду сірки (35) — 87 діб.

А) За вказаними даними

Б) Активність першого

В) Активність другого

Г) Активність однакова

визначити неможливо

більша

більша

6. Енергія випромінювання , поглинена тілом -100Дж. Чому дорівнює доза поглиненого тілом випромінювання для тіла

Варіант 1 Варіант 2

Масою 50 кг Масою 0,5 кг

А) 5000 Гр

Б) 2 Гр

В) 200 Гр

Г) 50 Гр

Достатній рівень (3 бали)

Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою

7. Установіть відповідність між

Варіант 1

назвою закону та його застосуванням.

А) Правило свердлика; Б) закон Ампера; В) правило лівої руки; Г) правило правої руки

1. Визначення полярності котушки;

2. визначення напрямку сили Ампера;

3. визначення величини сили Ампера;

4. визначення сили струму;

5. визначення напрямку силових ліній маг­нітного поля.

А) Досліди Фарадея; Б) досліди Ампера; В) досліди Ерстеда; Г) досліди Гілберта.

Варіант 2

назвою дослідів та їх змістом.

А) Досліди Фарадея; Б) досліди Ампера; В) досліди Ерстеда; Г) досліди Гілберта

1. Дія провідника зі струмом на магнітну

стрілку; 2 взаємодія постійних магнітів;

3. взаємодія двох провідників зі струмом;

4. взаємодія двох заряджених тіл;

5. утворення електричного струму при зміні магнітного поля.

8. Установіть відповідність між

Варіант 1 назвою пристрою (приладу) та його призначенням.

А) Двигун постійного струму; Б) гучномовець; В) генератор змінного струму; Г) електропідйомник

1. Підсилення електромагнітних коливань;

2. підйом важких вантажів;

3. отримання змінного струму;

4. перетворення електричної енергії на механічну;

5. регулювання сили струму в електрично­му колі.

Варіант 2

діями зі струмами та результатами цих дій.

А) У магнітному полі провідник 1. обертається в магнітному полі;

зі струмом... 2. ...виникає індукційний струм

Б) рамка зі струмом... 3. ...провідник коливається відносно ко­тушки;

В) при замиканні ключа в котушці 4. ...рухається під дією сили Ампера

Г) при зміні напряму руху магніту 5. ...змінюється напрямок індукційного струму.

Високий рівень (3 бали)

У завданні 9 розв'яжіть задачу

9. Під час поділу одного ядра Урану в атомному реакторі виділяється енергія 200 МеВ. (1 еВ = 1,6 • 1019 Дж). Повному розпаду підлягає 2,38 г Урану.

Варіант 1 Варіант 2

Скільки води можна підігріти від 0 °С до Скільки треба спалити нафти, щоб отримати

кипіння за рахунок виділеної енергії? таку саму енергію, як і при повному розпаді ядер Урану?Вы находитесь на странице вопроса "Коли магнітне поле змінюється, виникає ... а) електричне поле; б) зміна магнітного поля; в) вихрове електричне поле;", категории "физика". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "физика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.